Site banner
Biobased Composite brug Ritsumasyl

Toelichting

Optische vezels meten het gedrag van het bio-based materiaal.
Met behulp van deze metingen wordt de vorm en doorbuiging van de brug rekenkundig benaderd. De doorbuiging wordt met lijnen onder het brug weergegeven. De doorbuiging wordt beinvloed door materiaalprestatie (materiaaleigenschappen, kruip etc..). De verkeerbelasting (voetgangers, fietsers etc..), omgevingsfactoren (temperatuur, zonneschijn, wind) en de dynamiek van de brug (openen en sluiten) spelen ook een rol in doorbuiging van de brug. Deze parameters worden dan ook continue gemonitord.
Dit alles om het gedrag van de bio-based composite brug op langere termijn te kunnen voorspellen.

Timeselector